Forside

For å bli virkelig god på en ting, må man bevisst omgåes mennesker som er bedre enn seg selv, akseptere det og lære av det. Har du lyst til å bli bedre?

Per Eftang gjennomfører foredrag, prosesser for prestasjonsutvikling og coaching for individer, grupper og bedrifter. Eftang fokuserer på ledelse, motivasjon, kommunikasjon og konflikthåndtering. Eftang ser på disse 4 faktorene som nøkkelfaktorer for å nå målene individet eller bedriften har satt seg. I tillegg er han mental trener for toppidrettsutøvere i ulike idretter.